Jakie są limity kont FTP?

Dla konta FTP jest limit trzech jednoczesnych połączeń. W przypadku przekroczenia tego limitu sesja zostanie zablokowana przez serwer na kilka sekund — wtedy należy chwilę poczekać, a następnie spróbować ponownie z mniejszą ilością połączeń. Limity można ustawić w konfiguracji klienta FTP.
Maksymalny rozmiar pliku, który możesz przesłać na FTP to:

    • dla kont PRO i VIP: 1 GB
    • dla kont FREE: 10 MB