Konfiguracja poczty

Zarządzać skrzynkami pocztowymi możesz w panelu użytkownika w zakładce "Konta email".

Możesz dodawać konta email do swoich domen, na przykład admin@happyuser.mintme.host. Do tych kont możesz mieć dostęp przez przeglądarkę www lub przez program pocztowy (za pomocą POP3, IMAP i SMTP). Możesz także ustawić przekierowanie poczty na istniejącą skrzynkę zewnętrzną.

Żeby wejść do swojego konta pocztowego w przeglądarce www, wciśnij "Poczta" w górnej części strony, wpisz nazwę konta (na przykład happyuser@happy.mintme.host i hasło.Możesz zawsze zmienić hasło do swoich kont pocztowych w panelu w zakładce "Konta email" (przycisk "Edytuj" w rządzie konta).

Połączenie za pomocą Mozilla Thunderbird

 1. Wejdź do menu głównego Thunderbird i wybierz "Preferencje" -> "Konfiguracja kont"


 2. Wciśnij "Operacje" i wybierz "Dodaj konfigurację konta pocztowego"


 3. Wpisz nazwę konta, dodanego w panelu użytkownika (na przykład admin@happyuser.mintme.host) i odpowiednie hasło, a także wprowadź Imię i nazwisko, które chcesz przypisać do wysyłanych z tego konta maili przez Thunderbird.


 4. Wciśnij "Kontynuuj" - w tym momencie Thunderbird zapyta się u serwera o ustawienia poczty i skonfiguruje się automatycznie. Wyświetlą się dane automatycznej konfiguracji:


Połaczenie za pomocą Microsoft Outlook

 1. Wejdż do menu "Narzędzia" i wybrierz "Ustawienia kont". Kliknij "Nowe".
 2. Wybierz "Internetowa poczta e-mail" i wćiśnij "Dalej".

 3. Wpisz imię i nazwisko, adres e-mail (np. admin@happyuser.mintme.host) i hasło. Wybierz "Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodakowe typy serwerów."
 4. W polu "Typ konta" wybierz IMAP.
 5. Serwer poczty przychodzącej: mail.mintme.host
 6. Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.mintme.host
 7. Nazwa użytkownika: taka sama jak adres e-mail.
 8. Zaznacz "Zapamiętaj hasło", jeżeli chceż, żeby Outlook nie pytał o hasło każdy raz przy logowaniu.