Podstawowe parametry konfiguracji poczty email

Serwer poczty przychodzącej: mail.mintme.host
Serwer poczty wychodzącej: mail.mintme.host
SMTP: port 587 - STARTTLS
SMTPS: port 465 - SSL/TLS
IMAP: port 993 - SSL/TLS
POP3: port 995 - SSL/TLS
Login: ten sam, który został wybrany podczas tworzenia konta email
Hasło (PLAIN lub LOGIN): to samo, które zostało wybrane podczas tworzenia konta email