Jak skonfigurować program Mozilla Thunderbird?

Jeśli chcesz dodać swoje konto email do programu Mozilla Thunderbird, wybierz z menu „Plik” (1), kliknij przycisk „Utwórz” (2) i wybierz opcję „Konfigurację konta pocztowego...” (3).

 

Wpisz „Imię i nazwisko” (1), „Adres e-mail” (2) i „Hasło” (3), a następnie kliknij przycisk „Kontynuuj” (4). Thunderbird automatycznie załaduje niezbędną konfigurację.