Jak zarządzać zadaniami Crona?

Jeśli chcesz zarządzać zadaniami Crona, wejdź na https://mintme.host/panel/pl i wprowadź dane do logowania (1), tj. email lub nazwa profilu w panelu użytkownika oraz hasło, które zostały wybrane podczas rejestracji, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj się” (2).

 

Przejdź do sekcji Zadania Crona w panelu użytkownika: https://mintme.host/panel/pl/cron-jobs

 


Aby dodać nowe zadanie Crona,
kliknij przycisk „Dodaj” (1).

 

Wybierz domenę, z rozwijanej listy (1), na której znajduje się skrypt (musi to być skrypt PHP) i kliknij ikonę folderu (2).

 

Wyszukaj swój skrypt (1) i kliknij przycisk „Wybierz” (2).

 

Wybierz, kiedy Twój skrypt ma być wykonywany (1), ustaw parametry, np. co minutę, godzinę, dzień itd. Kliknij przycisk „Dodaj” (2).

 

Uwaga: dla planu hostingowego PRO skrypty nie mogą być wykonywane częściej niż co 15 minut, dla planu VIP nie częściej niż co 5 minut.


Aby edytować istniejące zadania Crona,
kliknij przycisk „Edytuj” (1) przy zadaniu, które chcesz edytować.

 

Edytuj pola według własnego uznania (1) i kliknij przycisk „Zapisz” (2).

 


Aby usunąć istniejące zadania Cron,
kliknij przycisk „Usuń” (1) przy zadaniu, które chcesz usunąć.

 

Potwierdź żądanie usunięcia (1).